Новини

На 02.05.2011 год. в заседателната зала на Окръжен следствен отдел ОП - Варна бе учредено Синдикално дружество на ССЗБ в Следствен арест - Варна.За председател на СД бе избран Анатоли Атанасов.Основни цели на дружеството са по - високата степен на представителство и отстояване на законните права и интереси на неговите членове.

Гости на учредяването бяха председателят на ССЗБ Иван Петров, зам.председателя Христо Илков и члена на УС на синдиката Цветан Михайлов, които запознаха присъстващите с дейността на организацията.

В свободен разговор новоприетите членове от своя страна, запознаха представителите на синдиката с проблемите на служителите от областта и споделиха вижданията си за работата на местната организация.

 
Вход