Новини

На 03 май 2011 година от 15.00 ч. в сградата на СРС на първо заседание ще бъде гледано второто дело от заведените общо четири до момента против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министъра на правосъдието, по предявени искове от служители на ГД"ИН" за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

Приканваме членовете на ССЗБ, които имат възможност с присъствието си на място да подкрепим морално колегите!
 
Вход