Новини

На 18.04.2011 година от 13.30 ч. в сградата на СРС на първо заседание ще бъде гледано дело против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министъра на правосъдието, по предявени искове от служители на ГД"ИН" за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

 
Вход