Новини

Във връзка с поискана среща от УС на ССЗБ с Г-н Митко Димитров - главен директор на ГД"ИН", същата ще се проведе на 14.04.2011г. (четвъртък) от 13.30. часа в Заседателната зала на ГД"ИН" . За част от въпросите които ще се поставят от страна на Синдиката може да се информирате от публикуваното по долу писмо.

 
Вход