Новини

На 29.03.2011 година от 11.00 часа в централната сграда на МП ще се проведе редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство към Министерство на правосъдието, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на Проект на споразумение между Министъра на правосъдието, Синдикат на служителите в затворите в България - гр.Пазарджик и Синдиката на служителите в ГД "Охрана" в България - гр.Стара Загора, за сътрудничество при осъществяване на социално - икономическите права и интереси на държавните служители, членове на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдиката на служителите в ГД"Охрана" в България.

2.Други.

Изтегли:Проекта

 
Вход