Новини

До Председателите на Синдикат на служителите в затворите в България, СФСМВР и НСП "ОГНЕБОРЕЦ" - ОУ "ПБЗН" - Бургас  е изпратено предложение за сътрудничество от Г-н Константин Каикчиян - Председател на клуб "Противодействие на младежката престъпност", във връзка с новоучредено сдружение с оновна цел превенция на младежката престъпност по линия на :

- агресия от най ранна възраст
- наркотици
- трафик на хора
- както и други противоправни деяния.

Кауза посветена в услуга на обществото.

Предстоят разговори по конкретизиране на формите на сътрудничество.

 
Вход