Новини

На 15 януари 2011г. от 12:00ч. в гр.Пловдив / COCKTAIL CLUB "ORANGE" /ще се проведе заседание на УС на ССЗБ. Заседанието е открито за присъствие за членовете на КС и на СД на ССЗБ. Гостите нямат право на глас при вземането на решения, като могат да участват в обсъжданията на точките от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД

1.Организационни въпроси във връзка с предстоящото Общо събрание на Сдружението.

2.Разни.

Иван Петров Председател на УС на ССЗБ

Още по темата

 

 
Вход