Новини
На 29.11.2010г. от 11.00ч. на основание чл.11, ал.1 , чл.12 , ал.1 и чл.13 от правилата за организацията и дейността на ССП в централната сграда на Министерство на правосъдието ще се проведе редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието , свикано от Заместник - министър на правосъдието Христо Ангелов , при следния дневен ред:

1. Предоставяне на информация относно проект на споразумение между Министъра на правосъдието , ССЗБ и ССГДО , за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси  на държавните служители , членове на ССЗБ и ССГДО.

2. Предоставяне на информация относно проекто - бюджетите на ГД"ИН" и ГД"Охрана".

3. Други.                         

 
Вход