Новини

                                                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с нарасналото социално напрежение сред служителите в МП-ГД"ИН" в последните месеци , на 09 октомври 2010 год./ събота / в гр. Пловдив - COCKTAIL CLUB "ORANGE"  от 12.00 ч. ще се проведе разширено заседание на Управителния съвет на ССЗБ , с участието на представители на Синдикалните дружества , Контролния съвет и членовете в ССП към МП при следния проект за дневен ред :

Начало - 12.00 ч.

1.Анализ на социалния диалог (неговата ефективност), настоящата ситуация в контекста на кризата , изводи и тенденции , необходими действия

2.Разглеждане на постъпили до УС сигнали и предложения от членове на Сдружението

Кафе пауза 15.00 - 15.30 ч.

3.Разгглеждане на въпроси свързани с подобряване на финансовото управление и контрол

4.Разглеждане на оферти относно преференциални социални комплекти за членове на синдиката

Приключване на заседанието - при изчерпване на дневния ред.

Заседнието е открито.

 
Вход