Новини

На 29.09.2010г. в зала 232 на Парламента се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В заседанието участваха депутати от ГЕРБ, БСП, СДС, РЗС и ДПС. За представяне на позицията на служителите по ЗМВР след множество писмени заявки  бяха поканени нашите партньори от СФСМВР - Председателят на УС на СФСМВР В. Попов и зам.-председателите Г. Грозев и Б. Мазнев. По т. 1 е разгледано предложение за законопроект за изменение и допълнение на ЗМВР на ръководството на МВР /1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г. / Проектът за ЗИД е бил представен от Зам. министър В. Вучков.

В. Попов е представил основни предложения на СФСМВР към ЗИД на ЗМВР, сред които да се запази параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, синдикалните организации в МВР да имат право да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, майките-държавни служителки да се ползват от особената закрипа на закона, да се разреши на държавните служители да полагат допълнителен труд извън МВР.

Зам.-министър Вучков е заявил, че исканията на синдикатите за промени са революционни и трябва да бъдат дискутирани в рамките на широк обществен дебат.

Г-н Й Бакалов, депутат от СДС, е посочил, че в ЗИД на ЗМВР не са заложени промени, които да гарантират сигурността на служителите в МВР, като продължава постоянната несигурност дали на служителите ще бъдат изплатени 20-те заплати и запита дали ръководството на МВР ще представи изцяло нов закон за МВР според обещанията на министър Цв. Цветанов.

Г-жа К. Нинова, депутат от БСП, е посочила, че предложенията на СФСМВР са мотивирани солидно и отправи въпрос към Зам.-министър Вучков дали предложенията са разгледани и какъв е отговорът на ръководството на МВР. Зам.-министър Вучков е отговорил, че някои от предложенията могат да бъдат разгледани и включени между първо и второ четене на ЗИД на ЗМВР, включително и предложнието карти за градски транспорт да ползват не само държавните служители от МВР, а и ЛРТП.

Зам.-министър Вучков не е отговорил на въпроса каква е позицията на ръководството на МВР по изпратеното от Европейския полицейски съюз писмо до Премиера, Парламента и Министъра на ВР, въпреки че му е бил зададен точно и конкретно два пъти.

Предложеният ЗИД на ЗМВР е приет от КОРВС с явно гласуване.

На всички присъстващи членове на комисията са били раздадени папки , съдържащи предложенията за промени в ЗМВР и съвместната Декларация на СФСМВР, ССЗБ, БОЛ „Раковски” и НСП „Огнеборец” от 16.09.2010г.

Представители на ССЗБ участваха в пет работни срещи през м.август и м.септември с представители на СФСМВР , НСП "ОГНЕБОРЕЦ" , БОЛ "Раковски".

На срещите бяха обсъдени и въпроси свързани със ЗИД на ЗМВР , касаещи служителите на МП-ГД"ИН".В тази връзка ССЗБ подкрепя изцяло направените от СФСМВР предложения към ЗИД на ЗМВР и ще продължи да работи в тясно сътрудничество със СФСМВР споделяйки общото желание за намиране на решения по проблемите на служителите , отчитайки интереса и нуждите на своите членове.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Вход