Новини

Във връзка с многократно постъпили запитвания от страна на бивши служители на МП - ГД"ИН" до ССЗБ относно дължимите им неизплатени обезщетения по смисъла на чл.252 , от ЗМВР , Ви информираме затова , че по време на провелата се в хотел "Родина" дискусия на тема Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната” организирана от Синдикалната Федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България /ССЗБ/ , Гл.комисар Петър Василев отговори , че след привеждане на договерените между МП и ГД"ИН" допълнителни 7,2 млн. лева ще започне изплащнето на въпросните суми.

ССЗБ има готовност при неизпълнение на поетия ангажимент да създаде необходимата организация , за евентуално подаване на иск по смисъла на ГПК за изплащаме на тези обезщетения, както и такъв за изплащане на обезщетения за пропуснати ползи на основания чл. 252, ал. 1 от ЗМВР и чл. 86 от ЗЗД

 
Вход