Новини
На 19.09.2010 год., бе основано ново дружество на ССЗБ. Група ентусиасти тръгнали да решават проблеми и искащи промяна, учередиха СД при Затвора Бургас , гр.БУРГАС.


                                         

 
Вход