Медиите за затворите

Агенция "Фокус"

София. Синдикатите на служителите в затворите в България искат по-високо заплащане и по-добри условия на труд, това се посочва в прессъобщение на синдиката. Усилията за справяне с проблемите, освен със законодателни и структурни реформи, на каквито нееднократно сме свидетели във времето, трябва да бъдат обвързани с финансиране за подобряване условията на живот на лишените от свобода и условията на труд на служителите, отделен фонд за подобряване квалификацията на персонала и заплащане адекватно на полагания тежък труд.