Десислава Любомирова
Заместник - председател на УС, Ресор „Финансови въпроси”

Адрес:
София

Мобилен телефон: +359892232965