Николай Тонев
Член на УС, Ресор „Комуникация с дружествата”

Контакт
Мобилен телефон: +359887319361
http://sszb.eu/

 
Изтегляне на данните като Визитка