Име Длъжност Мобилен телефон
1 Христо Илков Председател на УС +359892232968
2 Радослав Мартинчев Заместник - председател на УС, Ресор „Трудово - правни въпроси” +359893532127
3 Цветан Михайлов Секретар на УС, Ресор „Връзки с медиите” +359892232962
4 Георги Стоянов Член на УС, Ресор „Членство и регионални структури” +359892232963
5 Валентин Мартинов Член на УС, Ресор „Социални въпроси” +359892232951
6 Ивайло Григоров Член на УС, Ресор „Координация на програми и проекти” +359893532126
7 Стайко Славчев Член на УС, Ресор „Юридически въпроси” +359879446112
8 Емил Велков Председател на КС +359893532125
9 Златка Благоева Счетоводител +359892232955