Име Длъжност Мобилен телефон
1 Христо Илков Председател на УС +359892232968
2 Десислава Любомирова Заместник - председател на УС, Ресор „Финансови въпроси” +359892232965
3 Радослав Мартинчев Заместник - председател на УС, Ресор „Трудово - правни въпроси” +359893532127
4 Цветан Михайлов Секретар на УС, Ресор „Връзки с медиите” +359892232962
5 Георги Стоянов Член на УС, Ресор „Членство и регионални структури” +359892232963
6 Валентин Мартинов Член на УС, Ресор „Социални въпроси” +359892232951
7 Ивайло Григоров Член на УС, Ресор „Координация на програми и проекти” +359893532126
8 Николай Тонев Член на УС, Ресор „Комуникация с дружествата” +359887319361
9 Стайко Славчев Член на УС, Ресор „Юридически въпроси” +359879446112
10 Емил Велков Председател на КС +359893532125
11 Златка Благоева Счетоводител +359892232955