Новини

 

Няма удовлетворителен резултат от втората среща по Бюджет’2018 между представителите на Синдикат на служителите в затворите в България и Министерството на правосъдието.

 
Действия на ССЗБ

 

                                                                                            ДО
                                                                                            МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                            НА Р БЪЛГАРИЯ
                                                                                            Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                                                    
                                                                                            КОПИЕ ДО
                                                                                            ЗАМЕСТНИК–МИНИСТЪРА
                                                                                            НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                            Г-Н НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ
 
        
        УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
       

        Синдикат на служителите в затворите в България в качеството си на социален партньор и представител на трудовите права и интереси на служителите на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ всяка година преди приемането на Бюджета на Р България, прави анализ на предходния бюджет и отправя своите искания за следващата година пред Министерството.

 
Новини

 
Днес, 02.10.2017 г., ВПД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).

 
Новини

Във връзка с постъпили запитвания и за да избегнем спекулации по темата, официално информираме, че на 07 септември 2017 г. Ивайло Григоров в качеството си на член на УС на Синдиката на служителите в затворите в България депозира искане на УС с Вх. № 12586 / 07.09.2017г. пред ГД"ИН", относно неизплатен извънреден труд и предявени заявления - претенции пред ГД "ИН" за обезщетения за /временна неработоспособност и др. / без застрахователно покритие, поради несключен застрахователен договор към месец август 2017г., със следния текст:

 
Новини

 
Със своя заповед от 11.08.2017 г. ВПД Гл. директор на ГД"ИН" - Старши комисар Свилен Цветанов уважи жалбата на И.Н.Т надзирател I-степен в Затвора, гр. Белене и отмени наложеното му със заповед № Л 584/18.05.2017 г. на началника на затвора, гр. Белене дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от 6 /шест/ месеца, поради това, че " процесната заповед е издадена в нарушение на въведения в ППЗИНЗС специален процесуален ред за налагане на дисциплинарни наказания".

 
Вход