Приятели ,

   Проблемите ни продължават да се задълбочават.
Лятото и "отпуските" свършиха.Нашето положение като служители не се е подобрило, напротив - постоянно сме обект на експерименти , рестрикции и равнодушие. Поради това планираме провеждането на комплекс от мероприятия, с които да защитим законните права на своите членове в областта на труда.

   На 30.08.2010 г. в офиса на СФСМВР се проведе среща между представители на УС на СФСМВР , ССЗБ , СПБ "Огнеборец" и БОЛ "Раковски".Във връзка с декларираната от организациите взаимна солидарност , подкрепа и готовност за общи инициативи бе взето решение за провеждане на дискусия на тема "Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР , МП и военнослужещите от МО" на която да бъдат поканени Министър председателя Г-н Бойко Борисов и министрите имащи отношение по - проблемите.

   С текста на поканата и проекта за дневен ред на дискусията може да се запознаете по - долу на началната страница на сайта или в раздел "Действия на ССЗБ".

   Моля да имате предвид, че местата в залата са ограничени.

 

 

 

 
 
 
Bulgaria.News 29.01.2010 г.
 
Отворено писмо до медиите
 
София / КРОСС / На 29 януари работещите в системата на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието честват своя професионалния празник. В отворено писмо до медиите от Синдиката на служителите в затворите в България напомнят за своите проблемите. В писмото се казва:
 
„Използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в България за постигане на нашите основни цели . Желанието ни нашата професия да има заслужено място в обществото ни задължава да поемем своята отговорност и бъдем ангажирани в процесите, които ще доведат до промени, гарантиращи една по -добре работеща пенитенциарна система и до подобряване на социалния статус на заетите в нея. Нашата самокритичност ни кара да споделим осъзнатия извод, че за да се случи това, е задължителна промяна в мисленето, изградените стереотипи и нагласи в работата на голяма част от служителите. Ниското професионално самочувствие и липсата на достатъчно висока мотивация, които се засилват в последните години, са породени от недоброто социално - икономическо състояние на работещите в затворите и следствените арести, недостатъчна подготовка и натрупано служебно напрежение. Тяхното преодоляване може да бъде факт единствено и само с активното участието на професионалното ръководство , държавата в лицето на МП, помощта на неправителствени организации, както и по - широка информираност на обществото чрез медиите за тези процеси.
 
Със задоволство отбелязваме факта, че след проведените до момента срещи между синдикатите и МП има декларирана готовност от двете страни за ефективен социален диалог. Притеснени сме в същото време от обстоятелството, че обсъждането на представителството и правилата за организация на работата на Съвета за социално партньорство бе отложено за края на месец март, което същевременно означава , че и създаването на такъв съвет към МП с представителство на ССЗБ се отлага за неопределено време. Имайки предвид , че основна задача на ССП е обсъждане и разрешаване на нуждите, свързани с ежедневната работа на служителите, защитата на трудовите им права, представяне на конкретни мерки за по-ефективна организация на работата и подобряване на материалното състояние на служителите в затворите , включително чрез предложения и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, на практика означава и отлагане на разрешаването им".

/АБ/

Източник:http://bulgaria-news.bg/category/yellow-stones/today/article/post19011.html