Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                           ДО
                                                                                           УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
                                                                                           НА СФСМВР

                                                             ДЕКЛАРАЦИЯ     

Уважаеми колеги ,

Ние членовете на Синдикат на служителите в затворите в България за пореден път изразяваме нашата солидарност с Вас.

Продължаваме да настояваме за изработване на ясна управленска визия за провеждане на реформи гарантиращи изграждането и развитието на съвременни , полиция и пенитенциарна система в страната ни , както и  повишаване на професионалния и социален статус на държавните служители  по ЗМВР.

В същото време намираме за недопустимо ясно изразеното нежелание на отговорните институции за водене на официален диалог , по  стоящите пред нас общи проблеми на служителите в МВР и МП , както и зачестилите прояви на оказване на натиск върху представители на синдикалните организации.

Затова ние декларираме своята подкрепа относно съвместните  действията на СФСМВР и SNPPC  и настояваме  :

-    Да започне реален ефективен социален диалог и съвместна работа със синдикалните организации за решаване на поставените от нас проблеми .

-     Да се извърши промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи в синдикалните ръководства и управителните органи на СО съгласно чл. 333, ал. 3 КТ.

Считаме , че промените , предложени от страна на СФСМВР и SNPPC  са в съответствие с европейските и други международни правила и затова ще продължим да подкрепяме всички законови средства за постигане на общите ни цели.

11.11.2010 г.                                                                                               УС на ССЗБ

 

                                       Синдикат на служителите в затворите в България
                                                   

                                                               ОТВОРЕНО ПИСМО
                                     

                                                                      До медиите

Ние, членовете на Синдикат на  служителите в затворите в България (ССЗБ) подкрепяме исканията на СФСМВР и ще участваме в протестния митинг, организиран от федерацията на 07 ноември 2010 год. от 12:00 часа в градинката до сградата на МВР в София , след което минавайки покрай Министерство на правосъдието ще продължим нашето  шествие до храм паметника „Александър Невски”.

Ние служителите от българските затвори , следствени арести и пробационни служби , вследствие на продължителния и труден процес на реформиране на пенитенциарната система , натрупаните от десетилетия нерешени проблеми , влошено материално – техническо обезпечаване и недостиг на служители ,  сме поставане в ситуация задължаваща ни да осигуряваме необходимия ред и спокойствие в тези заведения и изпълняваме  служебните си  задължения без да разполагаме с необходимия ресурс , на предела на физическите  и психическите ни възможности.Вече две десетилетия неясните стратегии и програми за развитие на местата за лишаване от свобода и постоянно променящата се нормативна уредба  не дават положителен резултат нито за системата , нито за подобряване на професионалния и социален статус на служителите в сектора.

 Във връзка с прилагането на практики от различните нива в ръководството чрез които се нарушават  приети и утвърдени трудови норми нашите основни искания са  :

-    Да се отчитат и заплащат  пълния обем отработени часове , времето на разположение , учебни занятия, мероприятия свързани със служебните задължения на персонала.
-    Положения извънреден труд  да се полага , отчита и заплаща в съответствие с КТ и ЗМВР.
-    Да бъдат дадени ясни гаранции за ползване на платения  годишен отпуск от служителите при реда и условията в КТ.

Считаме , че е необходимо също да бъдат предприети мерки за:

-    Окомплектоване на състава съобразно нуждите на структурните звена.
-    Подобряване на материално техническото обезпечаване .
-    Прозрачност при назначаването и развитието на кадрите в системата .

Недопустимо е да продължават да бъдат грубо погазвани трудовите права на хората посветили се на тежката професия надзирател в страна член на ЕС!

Надяваме се на подкрепа и разбиране от обществото във връзка с поставените от нас справедливи искания  !

05 Ноември 2010 г.

 

                                                                          ОТВОРЕНО ПИСМО

До всички синдикати и неправителствени организации

Ние, членовете на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи (СФСМВР) ви каним да се присъедините към нас в протестния митинг, който ще проведем на 07 ноември 2010 год. от 12:00 часа в градинката до сградата на МВР в София, след което ще проведем шествие до храм паметника „Александър Невски”. Ще бъдат поднесени цветя и венци на паметника на незнайния войн в памет на загиналите служители от системата на МВР при изпълнение на служебните им задължения.

 

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ
„РАКОВСКИ”

Уважаеми колеги,
 
Предлагам на Вашето внимание е извлечение от Протокол № 25 на УС на СФСМВР от 16.10.2010 г.:

„СФСМВР да започне от този момент ефективни  протестни действия заради нарасналото социално недоволство и нерешените проблеми от страна на ръководството на МВР и държавата.
Искания:
-    Ясни гаранции за ресурсното осигуряване на служителите в МВР;
-    Приемане на предложенията на  СФСМВР по ЗИД на ЗМВР и запазване на разпоредбите в КСО, отнасящи се към служителите в МВР;
-    Функционален имунитет на членовете на СФСМВР /адекватен на чл. 333, ал. 3 от КТ/.

Действия и форми на протести:
-    Обозначаване на протестиращите чрез лентички/трикольори/, плакати, транспаранти и по друг подходящ начин;
-    Организиране на протестен митинг на 07.11.2010г. в гр. София;

Да се проведат протести на датите: 24.10.2010г., 31.10.2010г., 07.11.2010г. и 14.11.2010г. в София с участието на членове и симпатизанти от синдикалните дружества по региони и ОДМВР.
На протестите да могат да присъстват и всички други членове, и симпатизанти, които пожелаят, като ангажимент за задължително присъствие имат само членовете на синдикалните дружества от посочените региони.
Всички протести с изключение на този на 07.11.2010г. да се проведат в градинката до МВР с начален час 12:00ч.”

Надяваме се, че ще продължим заедно борбата, която започнахме, както и ще подкрепим Вашите искания!
Благодарим Ви за подкрепата – ние също сме с Вас!

21.10.2010г.                                                              С уважение:    /п/
гр. София                                                                                        / Г. Грозев /

 
Новини

Иван Петров пред БНР -Готови сме за протести !

В голяма степен протестните действия на служителите в затворите вървят паралелно с тези на синдикалната федерация на служителите в МВР. Това каза за предаването на "Хоризонт" "Преди всички" председателят на Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България Иван Петров. Според него един от най-сериозните проблеми е недостигът на кадри в системата предизвикан от мудните процедури по назначаване и текучеството на хора поради ниското заплащане и лошите условия на труд."

При липса на вещево доволствие не се изплаща левовата равностойност до достигане на лимита.  Не достигат палки , белезници , защитни жилетки и ръкавици при работата с лишените от свобода. Проблемите с отчитането на по-малко отработени часове, незаплащането на извънреден труд и воденето му като трудов стаж , чакат от дълго време разрешаване." подчерта пред националното радио председтаеля на ССЗБ.

 
"Ние не сме в стачна готовност, защото ние като държавни служители по ЗАКОНА за МВР нямаме право на ефективни стачни действия, но имаме протестна готовност, и сме готови да протестираме по всякакъв разрешен от закона начин. Ние имаме договорни отношения с колегите от синдикалната федерация на МВР, със синдиката на пожарникарите, с българската офицерска легия "Раковски". От около месец се опитваме да постигнем някакъв диалог с управляващите на по-високо ниво", заяви Петров.
 
Диалогът със синдикатите не е прекъсвал, увери от своя страна директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието Петър Василев. Той изрази готовност за пряка среща със синдикатите.
 
"Няма никаква пречка, ние срещи провеждаме регулярно и периодично и можем да се срещнем по всяко време. Винаги можем, и утре можем да се срещнем и диалогът винаги е съществувал между нас, само че аз не мога да поема гаранция, че на тази среща ще решим всички въпроси", посочи Василев. !!!
 
Аудио: Тук
 
 

 
Вход