Действия на ССЗБ
                

 
Новини
Днес, 20.12.2010г. в Затвора гр.Бургас, по покана на синдикалните членове, Председателя на ССЗБ Иван Петров и членовете на УС Цветан Михайлов и Петър Узунов проведоха среща-разговор по проблемите на служителите и на ССЗБ.

Бяха коментирани:

- въпроси относно работното време/отчитането и заплащането на положения извънреден труд/, условията на труд и проблеми от професионален характер, като стана ясно, че подобно на други места служителите са сериозно ощетени и демотивирани да работят.

- порочно използваните механизми от позиция на служебното положение, чрез които се осъществява психологически натиск над служители отстояващи правата си, представляващи заплаха за развитието на синдикалната дейност в МП и развитието на демократичните процеси в обществото.

- възможностите за подобряване на работата в екип в ССЗБ и постигане на общите цели .

Присъстващите бяха накратко запознати и с виждането на УС за развитие на органиацията.

С мотива, че е служебно ангажиран Н-ка на Затвора-Бургас, Комисар Деян Костов отказа да приеме представителите на УС на ССЗБ и отклони желанието им да проведат разговор в който да изложат позициите си относно проблемите на служителите.

Участниците в срещата изразиха своето мнение, че незадоволителното ниво на социален диалог до момента няма да ги обезкуражи и ще продължат да работят за подобряването му и постигане на напредък по поставените въпроси, включително използвайки медийната трибуна и търсейки обществена и институционална подкрепа. 

 
Действия на ССЗБ

В Затвора гр. Бобов дол  по инициатива на СД е проведена кампания за събиране на средства нужни за подпомагане на колегата пол. Светослав Светославов заради нуждата от започване на спешно лечение на тежко заболяване. Поради това, че събраните средства се оказват недостатъчни, след като разгледа постъпила от Председателя на СД2 гр.Бобов дол Г.Стоянов молба и приложените към нея документи, УС на ССЗБ взе решение и беше отпусната парична помощ в размер на 600 лева, които да покрият необходимата сума от 2000 лв.

 

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми колеги, внезапно днес e връчена заповедта за пенсиониране на председателя на СПСД - Враца и председател на Синдикално дружество (СФСМВР) № 001 РУП АЕЦ Козлодуй - Габриел Димитров.

Ние от Синдикат на служителите в затворите в България в знак на съпричастност, изразяваме възмущението си към подобен род деяния срещу служители развиващи активна синдикална дейности и заставаме в подкрепа на пол.Габриел Димитров.

За нас няма съмнение, че внезапното пенсиониране на Габриел Димитров е свързано с куража му да издигне глас и разкрие истини прикривани и премълчавани досега, както и с настояването на СФСМВР да бъдат гарантирани трудовите права  и осигурени добри условия на труд на служителите в МВР.

ССЗБ подкрепя декларация на СФСМВР !

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СФСМВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР изказва възмущението и категоричното си несъгласие с наложилата се порочна практика в ОДМВР – Враца да се използват възможностите на ЗМВР за пенсиониране на синдикални активисти на СФСМВР и за разчистване на лични сметки от позиция на силата и служебното положение. При поредния случай беше внезапно пенсиониран Габриел Димитров, председател на първото учредено синдикално дружество в СФСМВР един ден след даденото от него интервю за в. „Труд” без каквито и да било мотиви или нарушения от страна на Димитров.
 
Служителят е произволно уволнен, независимо, че има и други служители от същото структурно звено, изпълняващи същите условия за пенсиониране. След пенсионирането на Димитров съществуващият недокомплект в АЕЦ – Козлодуй се увеличава допълнително. СФСМВР заявява твърдата си подкрепа за Габриел Димитров и проявената от него активна гражданска и синдикална позиция. СФСМВР заявява категорично, че административният произвол, прилаган от комисар Росен Иванов, удобно прикрит зад буквата на закона, представлява опасен прецедент за отношението на МВР към развитието на синдикалната дейност в МВР и реална заплаха за развитието на демократичните процеси в МВР и в цялото общество.
 
Създаването на страх от различни репресивни мерки спрямо служителите на ОДМВР - Враца, които отстояват правата си, буди недоумение в ХХI век. Употребата на принципа „няма човек - няма проблем” не може да прикрие истината, че в ОДМВР – Враца със знанието на комисар Иванов служители работят на 24-часови смени, като им се отчитат 16 отработени часа и по този начин служителите са сериозно ощетени и демотивирани да работят. Изразяваме недоумението си от проведения от комисар Иванов „вот на доверие” към самия него и считаме, че това е незаконен механизъм, чрез който се осъществява психологически натиск над служителите в ОДМВР - Враца. Настояваме служителите на ОДМВР – Враца да не бъдат ползвани за психологически опити и провокации от страна на ръководството на Дирекцията. Напомняме, че при подобни случаи на психологически „експерименти” в съседната ОДМВР – Плевен рязко се покачи нивото на стреса и броят на самоубийствата на служители на МВР. Настояваме комисар Иванов да заяви публично истинските мотиви, довели до пенсионирането на Димитров, както и ръководството на МВР да назначи съвместна проверка със СФСМВР на начина, по който се осъществява провеждането на социалния диалог в ОДМВР – Враца и на начина, по който се отчита работното време в ОДМВР – Враца и при констатиране на нарушения от страна на комисар Иванов да му бъде потърсена съответната дисциплинарна отговорност.
 
Призоваваме ръководството на МВР незабавно да предприеме мерки за преустановяване на порочната практика за произволно и немотивирано пенсиониране на служители в МВР и да прекрати възможността за уволнение на синдикални активисти на СФСМВР заради тяхната синдикална дейност. Очевидно е, че настоящия ЗМВР дава свобода на ръководителите на структурни звена за безнаказана и произволна саморазправа и разчистване на лични сметки с неудобни за ръководството служители. Заявяваме, че ще защитим докрай правото на Габриел Димитров да изрази свободно позицията си относно условията на труд в ОДМВР – Враца, като ще му осигурим нужната обществена и медийна трибуна. Благодарим на редакцията на в. „Труд” и лично на г-жа А. Заркова за обективното и професионално отразяване на професионалните проблеми на служителите в МВР и заявяваме, че репресиите по места не ни плашат и няма да спрем да казваме истината, такава каквато е. 15 декември 2010г. УС НА СФСМВР гр. София


 
Новини

На 10.12.2010г. в град Пловдив по инициатива на УС на ССЗБ ще се проведе работна среща между представители на Синдиката и на специалисти , които предоставят услуги в различни отрасли на правото.От страна на ССЗБ в срещата участие ще вземат Председателя на УС Иван Петров , Заместник-председателя на УС Христо Илков и Петър Узунов Член на УС.

Участниците в срещата ще обсъдят основните проблеми на служителите чиито интереси защитава СО и предизвикателства, пред които са изправени представителите и. Те ще  дискутират как и с какви юридически инструменти организацията може да влияе върху процеса на формирането на политики свързани с трудовите права на заетите в МЛС , наблюдавания административен произвол и нарушения в системата , накърняващи интересите на служителите и поражадащи редица проблеми.Какви действия следва да произтекат.Доколко Синдиката е в състояние да подпомогне държавата , работодателя и техни представители  да се ориентират в динамично променящите се нагласи сред заетите в сектора , произтичащите от тях рискове и да провокират желание за ефективен социален диалог.