Действия на ССЗБ

В Затвора гр. Бобов дол  по инициатива на СД е проведена кампания за събиране на средства нужни за подпомагане на колегата пол. Светослав Светославов заради нуждата от започване на спешно лечение на тежко заболяване. Поради това, че събраните средства се оказват недостатъчни, след като разгледа постъпила от Председателя на СД2 гр.Бобов дол Г.Стоянов молба и приложените към нея документи, УС на ССЗБ взе решение и беше отпусната парична помощ в размер на 600 лева, които да покрият необходимата сума от 2000 лв.

 

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми колеги, внезапно днес e връчена заповедта за пенсиониране на председателя на СПСД - Враца и председател на Синдикално дружество (СФСМВР) № 001 РУП АЕЦ Козлодуй - Габриел Димитров.

Ние от Синдикат на служителите в затворите в България в знак на съпричастност, изразяваме възмущението си към подобен род деяния срещу служители развиващи активна синдикална дейности и заставаме в подкрепа на пол.Габриел Димитров.

За нас няма съмнение, че внезапното пенсиониране на Габриел Димитров е свързано с куража му да издигне глас и разкрие истини прикривани и премълчавани досега, както и с настояването на СФСМВР да бъдат гарантирани трудовите права  и осигурени добри условия на труд на служителите в МВР.

ССЗБ подкрепя декларация на СФСМВР !

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СФСМВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР изказва възмущението и категоричното си несъгласие с наложилата се порочна практика в ОДМВР – Враца да се използват възможностите на ЗМВР за пенсиониране на синдикални активисти на СФСМВР и за разчистване на лични сметки от позиция на силата и служебното положение. При поредния случай беше внезапно пенсиониран Габриел Димитров, председател на първото учредено синдикално дружество в СФСМВР един ден след даденото от него интервю за в. „Труд” без каквито и да било мотиви или нарушения от страна на Димитров.
 
Служителят е произволно уволнен, независимо, че има и други служители от същото структурно звено, изпълняващи същите условия за пенсиониране. След пенсионирането на Димитров съществуващият недокомплект в АЕЦ – Козлодуй се увеличава допълнително. СФСМВР заявява твърдата си подкрепа за Габриел Димитров и проявената от него активна гражданска и синдикална позиция. СФСМВР заявява категорично, че административният произвол, прилаган от комисар Росен Иванов, удобно прикрит зад буквата на закона, представлява опасен прецедент за отношението на МВР към развитието на синдикалната дейност в МВР и реална заплаха за развитието на демократичните процеси в МВР и в цялото общество.
 
Създаването на страх от различни репресивни мерки спрямо служителите на ОДМВР - Враца, които отстояват правата си, буди недоумение в ХХI век. Употребата на принципа „няма човек - няма проблем” не може да прикрие истината, че в ОДМВР – Враца със знанието на комисар Иванов служители работят на 24-часови смени, като им се отчитат 16 отработени часа и по този начин служителите са сериозно ощетени и демотивирани да работят. Изразяваме недоумението си от проведения от комисар Иванов „вот на доверие” към самия него и считаме, че това е незаконен механизъм, чрез който се осъществява психологически натиск над служителите в ОДМВР - Враца. Настояваме служителите на ОДМВР – Враца да не бъдат ползвани за психологически опити и провокации от страна на ръководството на Дирекцията. Напомняме, че при подобни случаи на психологически „експерименти” в съседната ОДМВР – Плевен рязко се покачи нивото на стреса и броят на самоубийствата на служители на МВР. Настояваме комисар Иванов да заяви публично истинските мотиви, довели до пенсионирането на Димитров, както и ръководството на МВР да назначи съвместна проверка със СФСМВР на начина, по който се осъществява провеждането на социалния диалог в ОДМВР – Враца и на начина, по който се отчита работното време в ОДМВР – Враца и при констатиране на нарушения от страна на комисар Иванов да му бъде потърсена съответната дисциплинарна отговорност.
 
Призоваваме ръководството на МВР незабавно да предприеме мерки за преустановяване на порочната практика за произволно и немотивирано пенсиониране на служители в МВР и да прекрати възможността за уволнение на синдикални активисти на СФСМВР заради тяхната синдикална дейност. Очевидно е, че настоящия ЗМВР дава свобода на ръководителите на структурни звена за безнаказана и произволна саморазправа и разчистване на лични сметки с неудобни за ръководството служители. Заявяваме, че ще защитим докрай правото на Габриел Димитров да изрази свободно позицията си относно условията на труд в ОДМВР – Враца, като ще му осигурим нужната обществена и медийна трибуна. Благодарим на редакцията на в. „Труд” и лично на г-жа А. Заркова за обективното и професионално отразяване на професионалните проблеми на служителите в МВР и заявяваме, че репресиите по места не ни плашат и няма да спрем да казваме истината, такава каквато е. 15 декември 2010г. УС НА СФСМВР гр. София


 
Новини

На 10.12.2010г. в град Пловдив по инициатива на УС на ССЗБ ще се проведе работна среща между представители на Синдиката и на специалисти , които предоставят услуги в различни отрасли на правото.От страна на ССЗБ в срещата участие ще вземат Председателя на УС Иван Петров , Заместник-председателя на УС Христо Илков и Петър Узунов Член на УС.

Участниците в срещата ще обсъдят основните проблеми на служителите чиито интереси защитава СО и предизвикателства, пред които са изправени представителите и. Те ще  дискутират как и с какви юридически инструменти организацията може да влияе върху процеса на формирането на политики свързани с трудовите права на заетите в МЛС , наблюдавания административен произвол и нарушения в системата , накърняващи интересите на служителите и поражадащи редица проблеми.Какви действия следва да произтекат.Доколко Синдиката е в състояние да подпомогне държавата , работодателя и техни представители  да се ориентират в динамично променящите се нагласи сред заетите в сектора , произтичащите от тях рискове и да провокират желание за ефективен социален диалог.

 
Новини

              

Стотици военни, полицаи и служители в затворите в Италия излязоха на протест пред Министерството на отбраната в Рим. Демонстрантите са недоволни от условията на труд и смятат, че трябва да са много по-защитени от държавата. Това е първият мащабен протест срещу лошите условия на труд на заетите в сферата на отбраната от 70-те години на миналия век.

"Нашата главна цел е да защитим конституционните си права. Искаме да имаме по-голяма сигурност за работните си места и по-добро заплащане. Има недостиг на персонал в сектора, а вместо да се наемат още хора, се предприемат нови съкращения" - недоволстват протестиращите. "Искаме да имаме възможността да изразяваме открито мнението си, както правят останалите граждани. Именно за това сме тук – за да заявим пред управляващите, че имаме проблеми и искаме да ни чуят" - заяви синдикалистът Доменико Пианезе.

 

Зaседание на ССП в МП

На 29.11.2010 година се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието при следния дневен ред :

   1.Предоставяне на информация относно проект на споразумение между Министъра на правосъдието , ССЗБ и ССГДО , за сътрудничество при осъществяване на социално-икономическите права и интереси  на държавните служители , членове на ССЗБ и ССГДО.

   2.Предоставяне на информация относно проекто - бюджетите на ГД"ИН" и ГД"Охрана".

   3.Други.    

   На заседанието присъстваха:

   Зам.министър Христо Ангелов;

   Гл.директор на ГД”ИН” Петър Василев;

   Гл.директор на ГД”Охрана” Станислав Стефанов;

   Изп. директор на ДП”ФЗД” Свилен Чичев;

   Предс. на Федерацията на НС Мария Темелкова;

   Предс. На Синдиката на работещите по ТП Веселин Аспрухов;

   Представители на ССГДО.

От страна на ССЗБ участие в заседанието взеха постоянните членове в ССП Иван Петров , Емил Велков и Златко Глухарски.

По първа точка от дневния ред , след като разгледаха предложения проект на споразумение за сътрудничество между министъра на правосъдието , ССЗБ и ССГДО , представителите на ССЗБ изразиха своето несъгласие да приемат документа в този му вид , поради направените изменения , считайки че постигнатите компромисни решения трябва да бъдат точно, коректно и надлежно изпълнявани във вида , в който бяха договорени на проведеното заседание на ССП през месец юли 2010г.Същевременно от страна на ССЗБ бяха прдставени нови предложения във връзка със споразумението , направени след задълбочен и всестранен анализ от УС на намеренията, позициите и предложенията на страните за осигуряване и защитата правата на служителите и създаване на механизми гарантиращи реализацията на постигнати бъдещи договорености.По предложенията на ССЗБ от МП ще се произнесат на следващото заседание.

При разглеждането на втора точка от дневния ред стана ясно , че при отпуснати общо 91 милиона лева за 2010г. , се очаква за 2011г. на ГД”ИН” да бъдат предоставени средатва в размер на 87,5 милиона лева, , като се планира при добро изпълнение на бюджет 2011 да се отпуснат допълнителни 4 милиона лева за покриване нуждите на МЛС. При водените разговори Зам.министър Христо Ангелов подчерта ,че приоритет на МП по отношение на служителите в ГД”ИН” и ГД”ОХРАНА” през 2011г. ще бъде навременното получаване на трудовите възнаграждения и стремежа да бъде запазена щатната численост на персонала.

На срещата от страна на ССЗБ , бе поставен отново проблема, който не може да намери своето решение вече една година и половина, а именно неправилното отчитане на отработените часове на работещите на смени от страна на териториалните ръководители, интерпретиращи работното време на служителите , всеки по свой начин.Неразбирайки , че всъщност въпроса е приципен и продължаващото игнориране на проблема ще задълбочи съществуващото напрежение сред служителите , отново  не бе поет ангажимент за разрешаването му.

Във връзка с това , УС обмисля да търси юридически инструменти , запознае други инстанции  и депозира сигнали за нарушения свързани с отчитането и изплащането на извънреден труд на служителите в структурни звена в  ГД”ИН” , за които имаме сигнали за драстични нарушения .Като има предвид мнението на своите членове, формиралите се нагласи по основни и принципни проблеми и липсата на положително развитие по тях , ССЗБ ще информира затова синдикатите  с които си партнира и международните организации с които предстои  да влезе в преговорни отношения по присъединяването си към тях.

Уважаеми колеги , сами разбирате , че независимо от усилията които полагаме , ефективен социален диалог до момента не се провежда.Затова , освен посочения по-горе пример , могат да бъдат добавени много други, но независимо от това ССЗБ ще прояви необходимата решителност и ще продължи да търси постигане на договорености , включващи основните и най-важни претенции на нашите членове и подписване на споразумения с МП за нови стратегии за подобряване на социално- икономическия и професионален статус .