Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Главен директор,

Активизирането на социалния диалог е една от приоритетните задачи на Синдикат на служителите в затворите в България, а основна функция  на социалния диалог е сътрудничеството между страните за решаването на трудовите и социални проблеми.

Със задоволство посрещнахме ясно изразеното от Ваша страна разбиране и желание за сътрудничество по преодоляване на натрупаните проблеми в ГДИН и считаме, че бъдещето на едно такова сътрудничеството, особено наложително в периоди на икономически и социални затруднения, каквито преживява страната е в неговото редовно функциониране и превръщането му в неизменна и постоянна част от отношенията ни.

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Зам. министър ,

Позволяваме си с настоящото писмо, да изразим нашия критичен преглед за постигнатото от нас, като участници в Съвета за социално партньорство в периода от неговото създаване до настоящия момент.

В тази връзка предлагаме с коректност и уважение към другото мнение, чрез разбирателство в аргументираната ни непримиримост, на предстоящото заседание на Съвета за социално партньорство, да насочим Вашето внимание и да ни запознаете с Вашето становище, както включите в дневния ред на предстоящото заседание и разгледаме въпросите, които засягат:

 
Новини

Поради увеличаващите се актове на насилие срещу правоприлагащите органи, Полицията все по-трудно и по-трудно успява да оправдае тези очаквания.

Европейският полицейски съюз забелязва, че в резултат на нарастващата тревога в обществото, сигурността е поставена пред все по-голяма и по-голяма заплаха и броят на прекомерните актове на насилие извършени срещу полицейски служители нараства.

 
Действия на ССЗБ

Омбудсманът Константин Пенчев да предприеме предвидените в Закона за омбудсмана средства и окаже съдействие за разрешаване на проблеми във връзка с неспазване на българското трудово законодателство по отношение на служители в МП-ГД"ИН", поиска Иван Петров, председател на Синдикат на служителите в затворите в България.

За липсата на предприети действия за търсене на решения от страна на Министерство на правосъдието във връзка с   препоръките в Становище /ИЗХ № 1745-576/05.07.10 /на омбудсмана относно жалби № 576/2010 и № 932/2010 на ССЗБ по въпроси свързани с отчитане и заплащане на работното време на надзиратели в ГД"ИН", сигнализира обществения защитник, председателя на ССЗБ.

 
Новини

На 29.03.2011 година от 11.00 часа в централната сграда на МП ще се проведе редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство към Министерство на правосъдието, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на Проект на споразумение между Министъра на правосъдието, Синдикат на служителите в затворите в България - гр.Пазарджик и Синдиката на служителите в ГД "Охрана" в България - гр.Стара Загора, за сътрудничество при осъществяване на социално - икономическите права и интереси на държавните служители, членове на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдиката на служителите в ГД"Охрана" в България.

2.Други.

Изтегли:Проекта