Новини

Във връзка с поискана среща от УС на ССЗБ с Г-н Митко Димитров - главен директор на ГД"ИН", същата ще се проведе на 14.04.2011г. (четвъртък) от 13.30. часа в Заседателната зала на ГД"ИН" . За част от въпросите които ще се поставят от страна на Синдиката може да се информирате от публикуваното по долу писмо.

 
Новини

На 29.03.2011г. в централната сграда на Министерство на правосъдието се проведе редовно заседание на ССП.
От ССЗБ присъстваха председателя на УС И.Петров, члена на КК Емил Велков и члена на ССП З. Глухарски, както и представители на всички други синдикални организации в МП. На заседанието присъстваха още зам.-министър Х.Ангелов, директорите на ГД „Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана” – г-н Митко Димитров и г-н Станислав Стефанов, както и г-н Свилен Чичев – изпълнителен директор на ДП „Фонд затворно дело”.

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Главен директор,

Активизирането на социалния диалог е една от приоритетните задачи на Синдикат на служителите в затворите в България, а основна функция  на социалния диалог е сътрудничеството между страните за решаването на трудовите и социални проблеми.

Със задоволство посрещнахме ясно изразеното от Ваша страна разбиране и желание за сътрудничество по преодоляване на натрупаните проблеми в ГДИН и считаме, че бъдещето на едно такова сътрудничеството, особено наложително в периоди на икономически и социални затруднения, каквито преживява страната е в неговото редовно функциониране и превръщането му в неизменна и постоянна част от отношенията ни.

 
Действия на ССЗБ

Уважаеми г-н Зам. министър ,

Позволяваме си с настоящото писмо, да изразим нашия критичен преглед за постигнатото от нас, като участници в Съвета за социално партньорство в периода от неговото създаване до настоящия момент.

В тази връзка предлагаме с коректност и уважение към другото мнение, чрез разбирателство в аргументираната ни непримиримост, на предстоящото заседание на Съвета за социално партньорство, да насочим Вашето внимание и да ни запознаете с Вашето становище, както включите в дневния ред на предстоящото заседание и разгледаме въпросите, които засягат:

 
Новини

Поради увеличаващите се актове на насилие срещу правоприлагащите органи, Полицията все по-трудно и по-трудно успява да оправдае тези очаквания.

Европейският полицейски съюз забелязва, че в резултат на нарастващата тревога в обществото, сигурността е поставена пред все по-голяма и по-голяма заплаха и броят на прекомерните актове на насилие извършени срещу полицейски служители нараства.