Новини

На 14.04.2011 г. в сградата на ГД"ИН" се проведе среща между представители на ССЗБ и Директора на ГД"ИН" Митко Димитров.От страна на ССЗБ в срещата участваха Иван Петров, Христо Илков, Георги Стоянов, Цветан Михайлов - членове на УС на ССЗБ и Емил Велков - представител на синдиката в ССП към МП.

Обсъдени бяха актуални проблеми на служителите от Дирекцията.

 
Новини
На 14 април 2011 година (четвъртък) в сградата на националния Омбудсман (гр.София, ул."Джордж Вашингтон" - 22), Иван Петров , Христо Илков  и Цветан Михайлов - членове на УС на ССЗБ се срещнаха с експерти от отдел "Социални права" на институцията.
 
Представителите на синдиката изложиха проблемите, с които се сблъскват служителите в ГД"ИН".Посочвайки конкретни примери изразиха притеснението си от неравностойното положение, в което са поставени една категория служители в МП във връзка с някои аспекти на организацията на работното време и поискаха съдействие по проблемите с неизплащането на извънредния труд, лошите условия за работа на затворната администрация и др.
 
Помолиха служителите на Администрацията на омбудсмана да запознаят обществения защитник с изложените факти и предприемат необходимите действия в рамките на техните правомощия в защита на служителите от ГД"ИН".
 
От институцията се ангажираха с предприемане на действия по изясняване на фактите, като Синдикат на служителите в затворите в България при необходимост ще предоставя допълнителна информация за факти и събития.

 
Новини
На 14 април 2011 година (четвъртък) от 09.30 ч. в сградата на националния Омбудсман (гр.София, ул."Джордж Вашингтон" - 22), обществения защитник ще се срещне с представители на УС на ССЗБ за да се запознае с проблеми, свързани с работното време, условия на труд, социален диалог и други, които засягат мнозинството от работещите в МП - ГД"ИН".

 
Новини

Във връзка с поискана среща от УС на ССЗБ с Г-н Митко Димитров - главен директор на ГД"ИН", същата ще се проведе на 14.04.2011г. (четвъртък) от 13.30. часа в Заседателната зала на ГД"ИН" . За част от въпросите които ще се поставят от страна на Синдиката може да се информирате от публикуваното по долу писмо.

 
Новини

На 29.03.2011г. в централната сграда на Министерство на правосъдието се проведе редовно заседание на ССП.
От ССЗБ присъстваха председателя на УС И.Петров, члена на КК Емил Велков и члена на ССП З. Глухарски, както и представители на всички други синдикални организации в МП. На заседанието присъстваха още зам.-министър Х.Ангелов, директорите на ГД „Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана” – г-н Митко Димитров и г-н Станислав Стефанов, както и г-н Свилен Чичев – изпълнителен директор на ДП „Фонд затворно дело”.