Действия на ССЗБ

Синдиката на служителите в затворите в България изпрати становище по приетия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР.

С текста на становището може да се запознаете по - долу.

 
Новини

Гергана Георгиева, главен директор на ГДИН е изпратила писмо с указания, за уреждане на претенциите на служители на дирекцията за неизплатен извънреден труд за минали години, с които не са сключени споразумения през 2015г, което дава ход на процедура по предложения за извънсъдебно уреждане на проблема със засегнатите, породен от доминиращото поведение на ръководния състав на отделни административни структури.

 
Новини

Министерството на правосъдието и Синдиката на служителите в затворите в Българя се обединиха относно политиката в местата за лишаване от свобода.

 
Новини

Министъра на правосъдието Екатерина Захариева и заместник-министър Красимира Филипова ще проведат разговори с ръководството на Синдиката на служителите в затворите в България.Срещата ще бъде в столицата, на 29 март (вторник) от 10.30 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието.

 
Новини

Общото събрание на ССЗБ, което се проведе на 19 март 2016 г., избра 9 членове на Управителния съвет на ССЗБ, от които един е нов и осем са преизбрани за втори и трети мандат.