Министерството на правосъдието и Синдикатът на служителите в затворите в България постигнаха конкретни решения за всяко конкретно място за лишаване от свобода, относно режима на работа.

 
Новини

Във връзка със заявените безсрочни протестни действия от страна на Синдиката на служителите в затворите в България, публикуваме исканията на организацията и отговорите на ръководството на Министерство на правосъдието:

 
Новини

                                         

Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР/СФСМВР/ с безпокойство наблюдава продължаващите преговори между Синдиката на служителите в затворите в България и ръководството на Министерството на правосъдието. Последният кръг от тях, провел се на 26 август, завърши без осезаем напредък.

 
Новини

И след проведена среща на 26 август, която е трета такава в рамките на последния месец, с представителите на Управителния съвет на Синдиката в Министерството на правосъдието, няма постигнато споразумение за основните искания на Синдиката на служителите в затворите в България. Проведените разговори с участието на  Заместник - министъра на правосъдието Марин Вачевски и Главния директор на ГД"Изпълнение на наказанията" Росен Желязков, могат да бъдат определени, като - доброжелателна партньорска среща. Все още обаче, не са налице предпоставки за финализиране на преговорите и постигане на конкретни договорки.

 
Становища

     До
     Г- н  Христо Иванов
     Заместник Министър Председател и
     Министър на правосъдието

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ ,

Водени от законни етични и лоялни съображения, опазвайки доброто име на институцията която представлявате, от името на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, се обръщаме към Вас, в качеството на работодател на служителите в ГД“ИН“, с настоятелна молба :
Да отмените Заповед №ЛС04833/15.05.2014г. на зам. Министъра на правосъдието и Заповед № Л-5217/19.05.2014г. на Гл. Директор на ГД“ИН“